Juluppdatering från Hear

Vi hoppas att allt är väl och att du snart kan se fram emot en härlig Jul- och Nyårshelg.

Här kommer en kombinerad årssammanställning, inblick i 2024, några tips inför det nya året och en stor varm God Jul-hälsning från oss på Hear.

2023 har ju präglats av en utmanande konjunktur med minskade reallöner, ökade ränte-, el och drivmedelskostnader samt minskad konsumtion.

Hushållen konsumtion är central för annonsmarknadens utveckling, en negativ utveckling får negativa effekter på annonsinvesteringarna.

Konsumenterna och företagens förväntan på ekonomin är svag men verkar ändå ha stabiliserats under 2023, enligt Ekonomifakta.

Även om 2024 förväntas bli utmanande ser vi samtidigt stora och spännande möjligheter för den aktive marknadsföraren…

 

Svag annonsmarknad präglar 2023

Medieköpen från Sveriges Mediebyråer har minskat hela året; för 10 av årets 11 månader har annonsköpen varit lägre än under 2022.

Ackumulerat har köpen minskat med -6,3%, eller drygt -850 miljoner kronor.

Framför allt är det TV (-15%) och print (-17%) som tappar kraftigt, men även digitala medier tappar lite annonsintäkter – hittills i år har de samlade digitala köpen minskat med -1%.

Delar av dessa pengar flyttas till breda mediekanaler som bio, radio och utomhus.

Vi ser en fortsatt svag orderingång hos mediekanalerna första kvartalet 2024. Flera mediehus rabatterar under Q1 och möjligheterna till fina sista-minuten-priser är många!

Vi på Hear tror att annonsmarknaden kommer att vara fortsatt svag under hela 2024. De flesta BNP-prognoser pekar på negativ tillväxt, den privata konsumtionen sjunker och hushållen har en negativ tro på sin egen ekonomiska utveckling.

Det här gör att hushållen konsumerar mindre vilket får direkta konsekvenser på annonsmarknaden.

Källa: Sveriges Mediebyråer

 

TV-tittandet fortsätter sjunka, men inte lika snabbt som tidigare

TV-tittandet i en bred kommersiell målgrupp (alla 15-64 år) har sjunkit hela året, enligt MMS.

Mellan v1-46 sjönk det kommersiella TV-tittandet med -12% jämfört med 2022, och nådde ett all-time-low. Vi tittar alltmer på streamade TV-tjänster och allt mindre på linjär TV.

Men något ser ut att ha hänt i höst. Från vecka 40 minskas tappet av tittare, till att under perioden v40-46 endast sjunka med -1%. Detta beror delvis på hur MMS mäter och rapporterar TV-tittande.

Från hösten 2022 innehåller siffrorna också de hushåll som inte har någon TV… och som följaktligen inte tittar på TV över huvud taget.

Från vecka 40, 2023 blir alltså siffrorna helt jämförbara. Och då är förändringen mot föregående år betydligt mindre.

TV-tittandet sjunker fortfarande, men kanske inte så snabbt som vi har trott. Det kan bero på mätmetoden, eller så har höstens TV-tablåer var ovanligt starka – det är sannolikt en kombination av båda faktorerna.

Men förändringen i TV-konsumtion skiljer sig väsentligt mellan generationerna. Kontakta oss så berättar vi mer!

Källa: MMS

 

Hur utvecklas annonspriserna 2024

Baserat på det vi vet och har fått info om gällande prisförändringar hos medierna är nedan den estimerade utvecklingen per huvudmediekanal.

Av oss uppskattade generella prisförändringar 2024 vs 2023:

 

 

Efterfrågan av olika medier 2024

 • Mediekonsumtionen förändras snabbt, detta i kombination med en lågkonjunktur gör att många annonsörer reviderar och justerar sin mediestrategi 2024.
 • Vi tror att TV kommer att fortsätta minska till förmån för online video.
 • Digitala kanaler kommer att öka generellt.
 • Vi tror att ljudreklam ökar 2024, drivet framför allt av podcasts.
 • Utomhus kommer att fortsätta växa – båda analog och digital utomhus driver räckvidd och kommer fortsatt att vara viktigt för annonsörer.
 • Lågkonjunktur och minskad efterfrågan kommer att ge stora möjligheter till förmånliga sista-minuten köp, framför allt i TV och print.

 

Tips från oss

 • Om möjligt, spara lite av mediabudgeten till sista-minuten-köp. Marknaden för sista-minuten bedömer vi kommer att öka.
 • Många mediekanaler kommer att ha osålt utrymme – möjligheter till bra priser ökar om du kan erbjuda medierna flexibilitet.
 • Utomhus har ett begränsat antal serier per vecka – planera och boka med god framförhållning för att säkra relevanta serier och veckor.
 • Baserat på mediekonsumtionen; komplettera TV med online Video, radio med podcast, analog utomhus med digital utomhus.
 • Vi tror att det kommer att finnas stora möjligheter till starka och kostnadseffektiva kampanjer under 2024 baserat på den utveckling vi har sett under 2023 och prognoser 2024.

 

Vi hoppas att vi har kunnat ge dig en uppdatering av nuläget samt några nyttiga insikter inför 2024. Du hittar våra tidigare spaningar här:

Är det något du funderar över, behöver info om eller bara vill få något råd eller tips, hör mer än gärna av dig!

 

Slutligen ett STORT, innerligt och varmt tack till alla er kunder och samarbetspartners för ett fint och roligt samarbete under 2023, nytt år startar och massor med nya möjligheter finns.

 

Vi önskar dig en riktigt fin, härlig…

God Jul och Gott nytt år

Urban och hela teamet på HEAR