Vårt arbetssätt

Varför Hear

Vi är en byrå med kommunikations- och mediastrateger, projektledare och digitala specialister. Men det är några saker som vi tror skiljer oss från andra mediebyråer.

  • I dagens allt mer komplicerade och digitaliserade medielandskap är det lätt att stirra sig blind på kortsiktiga effekter. Sakta men säkert tappar många varumärken viktiga parametrar som kännedom, engagemang och andra kärnvärden – vilket leder till sämre effekter både på kort och lång sikt. Vi lägger stor vikt vid den inledande diagnosen runt varumärke, kategori och media. Baserat på diagnosen tar vi fram kommunikationsmålsättningar och strategi på kort och lång sikt. Sedan följer vi effekterna av vår optimerade taktik – men vi släpper aldrig ögonen från målen; Vi följer upp löpande, utvärderar och drar slutsatser som vi, våra kunder och övriga samarbetspartners kan agera på.
  • Som en oberoende, mindre byrå kan vi kan röra oss snabbt, vara totalt flexibla och kanaloberoende samt jobba oerhört nära våra kunder och samarbetspartner. Att vi ingår i en stor och etablerad koncern gör att vi också kan anpassa kundteamen och kompetenserna efter våra kunders unika behov.
  • Inom vår koncern kan vi också erbjuda digital produktion från Loudly, research från All Out och data management från The Foundation.
  • Vi är en kundnära byrå med en mycket stor motor.