Om TV- och Play-TV-tittandet just nu

Vi försöker att hålla våra kunder och samarbetspartners löpande uppdaterade med dagsaktuella insikter och nyheter. Jag sänder dig detta till dig och hoppas att det kan göra nytta, är det någon annan info du behöver, höra mer än gärna av dig.

Det finns just nu en mängd ”sanningar” och antaganden om hur vårt TV-tittande förändras under kristider. Därför har vi analyserat hur Coronakrisen har påverkat det linjära TV- och Play-TV-tittandet de senaste veckorna och tagit reda på hur det egentligen förhåller sig. Vi har tittat på hela befolkningen, ”alla 3-99 år” samt ”alla 25-59 år”

Det totala TV-tittandet är oförändrat – men nyhetssändningar rusar

TV-tittandet ökar endast marginellt vecka 12. Den genomsnittliga tittartiden för alla 3-99 år ligger strax över 140 minuter, och det har inte ändrats de senaste veckorna.

Förra vecka (v12) ökade tittandet från 143 minuter (v11) till 146 minuter. Det är alltså relativt små förändringar i vår konsumtion av linjär TV, totalt.

Däremot är det stora förändringar i vad vi tittar på. Samtliga nyhetssändningar ökar kraftigt under vecka 12 – en ökning som startade redan vecka 11 (jämförelse med samma vecka 2019):

 • Genomsnitt, vecka 12 2020 vs vecka 12 2019:
  • Rapport 19.30: 1.532.000 tittare (+42%)
  • Rapport 18.00: 989.000 tittare (+19%)
  • Aktuellt 21.00: 885.000 tittare (+73%)
  • TV4 Nyheterna 19.00: 701.000 tittare (+44%)
  • TV4 Nyheterna 22.00: 689.000 tittare (+28%)

Trots att SVTs nyheter är de sändningar som drar flest tittare är det främst TV4-huset som ökar de totala tittarandelarna.

 • Under vecka 12 nådde TV4-huset sin högsta notering för året: 34,4% av allt tittande tillföll någon av TV4-husets kanaler.
 • SVT är fortfarande något större med 35,9%, vilket är SVTs lägsta notering hittills under 2020.
 • Tittandet på NENT och DNS är konstant, med mycket små förändringar i tittarandelar vecka 12:
  • NENT 12,1%
  • DNS 10,5 %

Alla 25-59 år

I en bred kommersiell målgrupp – där TV-tittandet minskar snabbare än i den totala TV-befolkningen – ser vi samma trend.

 • Tittartiden på 119 minuter per dag har legat stilla de tre senaste veckorna; TV-tittandet ökar alltså inte i och med coronakrisen.
 • Tittandet på nyhetsprogram ökar också i den här gruppen kraftigt:
  • Rapport 19.30: 412.000 tittare (+65%)
  • Rapport 18.00: 203.000 tittare (+22%)
  • Aktuellt 21.00: 380.000 tittare (+94%)
  • TV4 Nyheterna 19.00: 286.000 tittare (+72%)
  • TV4 Nyheterna 22.00: 297.000 tittare (+39%)
 • Vi kan också konstatera att den här målgruppen väljer TV4s nyhetssändningar samt Aktuellt 21.00 i högre utsträckning än den totala befolkningen.
 • Tittande på rapport i den här målgruppen är betydligt lägre på Rapport (båda sändningarna) där publiken är väsentligt äldre.
 • Även i den här målgruppen är det TV4-huset som ökar sina tittarandelar mest.
  • Bland a25-59 år är TV4-huset den största aktören med 33,2% av tittandet, följt av SVT med 29,5%.

Kraftig ökning av Play-tittandet och kvällstidningarnas videotjänster

Under vecka 11 och 12 har vi sett en kraftig ökning av tittandet på Play-tjänster och hos kvällstidningarna, både i antal starter och spenderad tid.

Jämfört med vecka 1 – som får anses vara en normalvecka – har antalet startar ökat med hela 59%, och spenderad tid har ökat med 24%. Dessa ökningar kan i princip helt förklaras med Corona krisen och veckorna 11 och 12.

OBS: Expressen TV tillkom i mätningen vecka 10, och är därför inte med i jämförelsen från vecka 1. Men även för Expressen TV ser vi en kraftig ökning i vecka 11 och 12 jämfört med vecka 10.

De stora ökningarna har skett hos främst Aftonbladet TV men även hos TV4 Play. Jämfört med vecka 1:

Starter

 • SVT: +24%
 • TV4 Play: +162%
 • NENT: +16%
 • Dplay: -22%
 • Aftonbladet TV: +124%

Spenderad tid

 • SVT: +4%
 • TV4 Play: +85%
 • NENT: +72%
 • Dplay: -29%
 • Aftonbladet TV: +353%

Under vecka 12 fördelade sig starter och spenderad tid så här:

Vad betyder det här?

Konsumtionen av rörlig bild har ökat under Corona-krisen.

Linjär TV-tittandet ligger konstant men nyhetsprogrammen har av naturliga anledningar ökat sitt tittarantal markant. Digital videokonsumtion har däremot generellt ökar kraftigt!

Slutsatsen är att TV-kommunikationen når fram, tittandet håller i sig, tillgången på airtime är stor, leveransen av TRP är inte några problem och det går att genomföra kostnadseffektiva kampanjer.

Som annonsör bör du överväga att vikta en större del av budgeten än vanligt mot digital rörlig bild, om du planerar en rörlig bild-kampanj den närmaste tiden. Framför allt tittandet på kvällstidningarnas TV-sändningar ökar mycket snabbt.

Vi bifogar även en länk till en artikel i Resumé om mottagligheten för reklam under kristider som är en självklar fråga vi ställer oss i dessa tider: https://www.resume.se/insikt/resume-insikt/ar-vi-mottagliga-for-reklam-under-kris/

Lite om oss Hear och de oberoende byråerna: https://www.dagensmedia.se/byraer/mediebyraer/sa-ska-hear-utmana-natverksbyraerna/

Är det något du undrar över, vill ha hjälp med eller vill fråga om är det bara att höra av dig!
Ta hand om dig!

Mvh
Urban och hela teamet