Varmt välkommen att praktisera på Hear under våren 2023

Vi tar i första hand emot praktikanter som studerar på en utbildning inom digital marknadsföring, media eller produktionsledning. För att göra din praktik på Hear behöver du ha en praktikperiod under din utbildning.

För oss är det viktigt att vi har tid att ge praktikanter en meningsfull och innehållsrik praktik. Därför väljer vi att ta emot en praktikant per termin för att ge personen de allra bästa möjligheterna med en utvald handledare som ger dig förutsättningarna till att lyckas.

Viktiga moment under din praktik

Lära dig
Din praktik på Hear är till för att du ska lära dig hur en mediebyrå fungerar. Du kommer få en handledare som lär ut och som du tar rygg på.

Bidra i affären
Relativt snabbt vill man som praktikant bidra i vardagen. Du kommer därför bli involverad i kundprojekt och vara en del av leveranserna.

Tillämpa dina färdigheter
Praktiken är ett tillfälle att vidga dina vyer och bredda ditt nätverk för att utöka dina kunskaper och bygga ditt CV för framtida jobb – kanske hos oss på Hear?

Vid intresse, ring eller maila:
Urban Hilding, VD Hear Mediabyrå
urban@hear.se
070 18 81 404

 

Malin Santonen berättar om sin erfarenhet från praktikplats.

Digital Media Manager 

”Jag fick förmånen att göra min praktik på Hear under min utbildning till Online Merchandiser. Redan från start blev jag omhändertagen som en ny kollega och fick chansen att jobba i kundteam tillsammans med erfarna kollegor. Det fanns en plan med praktiken från dag ett och Hear försåg mig med både utbildningar externt och internt vilket gjorde att jag utvecklades fort. Efter min praktik fick jag möjligheten till en anställning vilket jag såklart tackade JA! till.”