Fokus på framtid och möjligheter

Det är ju en speciell tid just nu, mycket är förändrat, inte minst hur vi lever och arbetar. Detta får ju påverkan både på vår vardag och vår bransch dvs hur vi konsumerar medier, hur vi rör oss och var vi söker information och underhållning.  Vi har denna gång försökt att blicka framåt, se möjligheter och inspirera.

Vi ser stora möjligheter att öka Share of voice* (SOV) – dvs er hör- och synbarhet vs konkurrenter

 1. Med fallande efterfrågan och sjunkande mediepriser i samtliga kanaler finns stora möjligheter att stärka sin share of voice inom varje mediekanal, med betydligt lägre investering än tidigare – det är billigare och mer effektivt än någonsin att synas stort inom sin kategori.
 2. Vi på Hear har räknat lite på vad det kostar att bygga sin SOV jämfört med ett ”normalläge” givet fallande efterfrågan och priser. Självklart beror det på ett flertal faktorer som nuvarande SOV, medieslag, bransch etc – men generellt kan vi säga att varje extra SOV just nu är 20-40% billigare än normalt beroende på mediekanal.
 3. Just nu är det ett oerhört bra läge om man vill kommunicera med sina konsumenter; mediekonsumtionen är hög, reklambruset lågt och priserna förmånliga.

Har du frågor eller funderingar gällande hur det ser ut i just din bransch eller kategori hör gärna av dig så hjälper vi självklart till.

Hur kan framtiden se ut, hur lång tid tar återhämtningen?

Vi har analyserat data jämfört med andra större kriser och hur det då påverkade medievolymer och mediepriser. Vi har tittat närmare på finanskrisen 2008/2009. Vi kan inte direkt jämföra en pandemi med en finanskrasch men pandemin har påverkat alla människor individuellt och företag finansiellt vilket även finanskrisen gjorde.

 • När Lehman Brothers gick omkull i september 2008 var det högkonjunktur i mediebranschen, då var på ett all-time-high. Annonsköparna reagerade omedelbart – redan i oktober 2008 sjönk medieköpen med -8%, en jämförande prognos gällande medieköpen uppskattar vi till -25-40% i April år 2020 vs föregående år.
 • Under finanskrisen sjönk medieinvesteringarna med som mest -18%, och det dröjde till april/maj 2010 innan medieköpen var tillbaka på 2008 års nivå. Det tog alltså 1,5 år för medieköpen att komma tillbaka, men en fullt återhämtad mediemarknad dröjde ända till februari 2011 (när ett 12-månaders medelvärde var tillbaka som innan finanskrisen). Det tog alltså knappt 2,5 år innan marknaden var fullt återhämtad.

Det är som sagt svårt att jämföra finanskrisen med den kris vi går igenom nu. Finanskrisen berodde på osunda strukturer på kreditmarknaden, och även om kraschen kom plötsligt så var den ofrånkomlig. Coronakrisen är något annat; det är ingen finansiell eller strukturell kris. Många ekonomier är starka, och även om vi sakta var på väg mot en något sämre konjunktur är både finansmarknaden och penningmarknaden stabila.

Så vad tror vi kommer att hända med mediemarknaden i Sverige? Vi kan inte prognostisera när Corona-krisen är över, men om vi drar några likheter med finanskrisen

 1. Det kommer att vara köparens marknad i till åtminstone vår/sommar 2021.
 2. Vi kommer under lång tid se en stor flexibilitet från medier, möjlighet till intressanta adhoc-köp samt fler mervärden vid investering och vid förhandling.
 3. Vi ska vara observanta på räckviddsförändringar och SOV per bransch och kanal. Analys kommer att vara ett mycket viktigt område.
 4. Mediemarknaden kommer att återhämta sig men det tar tid. Vi kan inte räkna med en fullt återhämtad marknad förrän tidigast 2022.

Men takten på återhämtningen beror på saker som vi som mediespecialister inte kan bedöma:

 • När är smittspridningen av corona dämpad, när kommer det ett vaccin, hur många företag inkl medier går omkull under krisen, hur påverkar det privatekonomin och därmed konsumtionen?

Många frågor kvarstår men vi ville med denna uppdatering väcka intresset för både möjligheten att kommunicera väldigt kostnadseffektivt samt möjligheten att stärka SOV. Som vi har beskrivit tidigare är prisbilderna, flexibiliteten och möjligheterna totalt förändrade i majoriteten av mediekanalerna.

Trender och Tendenser

Här följer några nya trender och tendenser om konsumenters förändrade beteende samt lite råd hur vi kan anpassa vår kommunikation baserat på detta:

 1. E-handel ökar – fler människor nyttjar, har prövat och lär sig e-handel mycket beroende av rädsla för fysisk kontakt men också hemma-arbete. Detta har snabbt förändrat våra köpmönster.
 2. Större krav på leveransbesked – När fler människor i högre grad nyttjar e-handel har kraven ökat gällande realtidsinformation om tillgänglighet, leverans och eventuell distributionsstörning.
 3. Stor acceptans för underhållning från varumärken – Låt konsumenterna interagera med dig. Polling ads fungerar väl just nu. Det är annonsering där du snabbt kan få feedback kring vad användarna tycker i och med att du alltid har två tydliga svarsalternativ ställda mot varandra. Genom det kan du snabbt ta tempen på din målgrupp i olika frågor. Playable ads gör det möjligt för företag att låta användarna testa produkten direkt i annonsen.
 4. Anpassad inspiration – Konsumenterna är nu mer mottagliga för inspirerande innehåll dvs marknadsföring av produkter som passar nuvarande omständighet t ex fritidskläder, utemöbler, produkter för ”hemmakontor”, utomhusaktiviteter mm.
 5. Virtuell kommunikation – Arbete hemifrån kommer att förändra människors användning av videosamtal och meddelandehantering. Använd detta i kommunikationen, var nära och engagera konsumenterna (t.ex. Messenger, WhatsApp mm).
 6. Att leva ett nytt ”vanligt” liv – Människor kommer tillbaka till dagliga rutiner (arbete, skola etc.) men kommer att arbeta, agera och handla på ett nytt sätt, med ett nytt beteende. Var redo att passa in i detta nya ”normala” liv för konsumenterna.

Källa: ”Key consumer behaviour threshold identifies as the Corona Virus outbreak evolves” by Nielsen, March 2020

Ökning av nya sökord

Googles Trends index-siffror visar att nya sökord når helt nya nivåer, detta är viktigt att ha insikter i då det ger mängder av nya möjligheter inom olika branscher och kategorier.

Graferna från Google Trends nedan visar index för sökningar på orden ”hemleverans”, ”videosamtal”, 2teams” och ”mat hemleverans” från 2018-04-16 till 2020-04-17:
Tonalitet i kommunikationen

Omtanke, värme och aktualitet speglar mycket av annonseringen idag som både visar omtanke om kunderna och tackar personalen, väldigt relevant kommunikation. Inspirerande är också att företag som av konsumenter ses som konkurrenter även arbetar tillsammans, det är något fint och bra att se just nu. Det visar på insikten att göra nytta tillsammans i utmanande tider. Nedan två bra exempel på branschgemensamma kampanjer med fokus på just omtanke från Apoteken och Livsmedelshandlarna.

Bifogat finner ni även en radio-spot från Nokian Tyres Sverige som bytte ut sin ordinarie radioreklam före Påsken och uppmanade oss att stanna hemma, detta mitt i högsäsongen för däckförsäljningen! Snyggt, relevant, visar på omtanke på riktigt, stort ansvarstagande och är starkt varumärksbyggande. Bravo!

Vi reflektera nog alla av över vår omvärld och kommunikation idag, jag skrev lite tankar kring vikten av att synas och synas på rätt sätt just nu i Dagen Media tisdag 14 april.